| Próbka książki

Książka Starożytna mądrość chińska

Na tej stronie: Opracowanie kluczowych fragmentów książki, które - zdaniem autora - zasługują na szczególną uwagę recenzenta.

Opracowanie dla recenzentów

Książka Starożytna mądrość chińska to nie tylko zbiór pięknych sentencji. To opis chińskiego kodu kulturowego. Piękne maksymy są ilustracją tego, w jak różny od naszego sposób Chińczycy reagują na zdarzenia życia codziennego. Niektóre słowa, czy frazy języka są kluczami do zrozumienia serc i umysłów jego użytkowników. Przysłowia, wiersze i powieści mają czasem moc zagnieżdżenia się w umysłach ludzi, których życie zostaje, na dobre i na złe, zmienione. Może to dobrze, może źle, rzekłby Chińczyk... wyciągając na światło dzienne jedno z najpiękniejszych przysłów - Starzec z pogranicza traci konia. Przysłowie to, zawarte w tomie pierwszym sentencji, jest nagłówkiem opowieści o tym, jak pewien człowiek znalazł na pustyni konia. Spowodowało to szereg następstw, raz dobrych, raz złych. Współczucie i gratulacje swoich przyjaciół starzec kwitował cichym, a pozbawionym "może to dobrze, może źle"... a po krótkim czasie jego koło fortuny rzeczywiście odwracało się.

Rekomendacje

(Jeszcze nie ma zgłoszonych rekomendacji!)

Prezentacja książki

Ta książka to zbiór najpiękniejszych, a jednocześnie niosących najgłębszą mądrość sentencji chińskich. Starożytna mądrość chińska zawiera osiemdziesiąt jeden fraz, przysłów, słynnych maksym i fragmentów wierszy. Towarzyszące im opisy chińskiej cywilizacji pomagają zrozumieć ducha nie tylko chińskiej, ale i naszej zachodniej cywilizacji. Tekst z okładki wydania drugiego: Znajdziesz tu najważniejsze wydarzenia, postacie i idee, które ukształtowały Kraj Środka i sposób myślenia jego mieszkańców. Książka to zbiór osiemdziesięciu jeden najpiękniejszych, a jenocześnie niosących najgłębszą mądrość sentencji chińskich. Frazy, przysłowia, słynne maksymy i fragmenty wierszy zgrupowane są w rozdziały opisujące rożne aspekty kultury chińskiej: naturę człowieka, przeznaczenie, historię Chin, przysłowia ludowe. Wszystkim tym sentencjom towarzyszą ilustracje - czy to opis czasów i okoliczności powstania sentencji, ilustracja czy kaligrafia. Czytelnik znajdzie więc przystępne wyjaśnienie tego czym jest znak Yin i Yang, kim był Konfucjusz, Mencjusz, a także bodaj najsłynniejszy strateg chiński Zhuge Liang. Autor wyjaśnia również kim byli mandaryni i Mandat Niebios, który decydował o prawomocności rządów władcy. Jednym z celów książki jest dogłębne wyjaśnienie tzw. kodu kulturowego. Jest to głębsza warstwa komunikacji, bez poznania której zwykłe zwroty języka potocznego są dla obcokrajowców niezrozumiałe. Spis treści Część pierwsza Natura człowieka Zdobywanie wiedzy Natura świata Przeznaczenie Historia Chin Część druga Słynne passusy z klasycznych powieści Fragmenty słynnych poezji, pieśni i esejów Przysłowia i powiedzenia ludowe Słowa godne zapamiętania Książka jako poradnik Uniwersalna mądrość: Sentencje zawarte w książce nie znalazły się w niej przypadkowo. Przekazują one ponadczasowe porady dotyczące ludzkiego zachowania i rozwiązywania codziennych dylematów. Komentarz autora: Ma dwojaką wartość - pomaga zrozumieć przesłanie wyrażone na sposób chiński. Pozwala także dostrzec, jak podobe do zachodnich są w gruncie rzeczy ścieżki, który mi porusza się chiński umysł. Wszyscy jesteśmy ludźmi i mamyte same potrzeby i problemy - różni nas jedynie sposób w jaki radzimy sobie z tym co życie przynosi. Praktyczne zastosowanie:Mądrość, której nie da się zastosować w praktyce, nie jest wiele warta. Dlatego sentencje zawarte w książce są opatrzone licznymi przykładami. Ilustrują one sposób w jaki można ulepszyć swoje życie dzięki poradzie udzielanej przez postać głoszącą słynne słowa. Często sentencja jest podsumowaniem tajemnicy sukcesu wielkiego człowieka. Autor pomaga wtedy przełożyć puentę na praktyczną podwpowiedź możliwoą do zastosowania we współczesnym świecie.

Opis na okładce książki

Pijąc wodę pamiętaj o źródle

Trzymasz w rękach zbiór najpiękniejszych, a jednocześnie niosących najgłębszą mądrość sentencji, które ukształtowały Kraj Środka oraz sposób myślenia jego mieszkańców - ich dusze, aspiracje i ścieżki, którymi przemykają przez codzienność.